Skip to content

Hidrokarbon Solventler

Hidrokarbon çözücü maddeler genellikle petrol kaynaklı hammaddelerden elde edilir ve bir veya daha fazla hidrokarbon sınıfını (örneğin düz, dallı veya döngüsel alkaneler ve aromatikler) içerebilir.

Hidrokarbon çözücülerin türleri arasındaki fark, genellikle farklı hidrokarbon sınıflarına ve karbon zinciri uzunluğu dağılımına dayanır. Karbon zinciri uzunluğu dağılımı, nihai ürünün hedeflenen damıtma aralığına bağlıdır. Hidrokarbon çözücülerinin karbon zinciri uzunlukları genellikle C5’in üzerinde ve C20’nin altında dar kesimler halindedir. Başlangıç malzemelerinin bileşimindeki değişkenlik nedeniyle, birçok hidrokarbon çözücü UVCB bir madde tanımına girer.

Petrol kaynaklı hammaddelerin hidrokarbon çözücü maddelere dönüştürülmesi için ana süreç, hammaddenin damıtılması, hidrodesülfitasyon, hafif veya ağır hidrojenasyonun bir kombinasyonunu içeren çeşitli işlem adımlarının birleşimidir ve nihayetinde hafif bileşenlerin damıtılması ve çekilmesini içerir.

Daha fazla destek, Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) sektör grubu olan Hidrokarbon Çözücü Üreticiler Birliği (HSPA) tarafından sağlanabilir.